lizevdok Elizaveta Iufriakova Aug. 9, 2020

Shake all the ingredients with ice and pour into a tall glass.