lizevdok Elizaveta Iufriakova April 24, 2020

Serves 2 Shake all ingredients with ice and pour into two glass.